Skylt: Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet

Var?

Utställningen kommer att vara i hus 5, Kräftriket. Information om föreläsningar och salar kommer mot slutet av 2019.

När?

Arbetsmarknadsdagen är den 12 februari 2020. Exakta tider kommer att publiceras mot slutet av 2019.