Gruppen är till för dig som har läst minst två terminer matematik eller matematisk statistik. Det finns flera fördelar med att registrara dig som alumn. Du får:

  • inbjudningar till alumnträffar, föreläsningar och andra evenemang
  • möjlighet att söka upp och återknyta kontakten med kursare
  • information om utbildningar, forskning och kompetensutveckling
  • möjlighet att presentera dig själv och din kompetens på din personliga sida i nätverket.

Anmälan sker på www.su.se/alumn

Välkommen till Matematiska alumngruppen!

Vi tar också gärna emot förslag på aktiviteter som du som alumn skulle vilja delta i, t.ex. återträffar på institutionen, mentorskapsprogram eller liknande.

 

Tidigare Alumnaktiviteter

Alumnträff: "Matematiker från förr och nu" 15 oktober 2013

Ett trettiotal alumner minglade med nuvarande lärare och studenter från institutionen under trevliga former.

Mentorsskapsprogram

Under läsåret 2013-14 deltog Matematiska institutionen i Stockholms universitets mentorskapsprogram. Fem alumner från arbetslivet deltog som mentorer åt tio studenter i matematik och matematisk statistik. Projektet var uppskattat av båda parter.