Daniel Rufelt
Daniel Rufelt

Hur ser en "vanlig" dag på jobbet ut för dig?

Jag har förmånen att ha relativt varierande arbetsdagar, men under en perfekt arbetsdag får jag genomföra beräkningar och uppskattningar som ger nya insikter, delta i ett par intressanta möten där jag kan bidra med min erfarenhet och kunskap samt få tillfälle att motivera mina närmsta medarbetare att göra ett ännu bättre jobb. I allmänhet så innebär en yrkesroll där aktuariell kompetens krävs en bra balans mellan mer eller mindre självständigt arbete med försäkringstekniska beräkningar i kombination med presentation av resultat för andra, som ofta inte har samma akademiska skolning.

Hur har du användning av din aktuarieutbildning i ditt arbete?

I mitt arbete så utnyttjas kunskaperna från min utbildning mer eller mindre dagligen i olika former - antingen handfast och direkt genom faktiska beräkningar, men minst lika ofta implicit genom att man via sin teoretiska kunskap och erfarenhet kan göra bedömningar och avvägningar av exempelvis materialitet när approximationer görs. Det faktum att Aktuarieprogrammet även inkluderar kurser inom försäkringsredovisning och försäkringsjuridik är från tid till annan användbart, eftersom det dels i vissa fall underlättar förståelsen men också eftersom beräkningar och överväganden ibland måste göras från ett exempelvis redovisningsbaserat perspektiv. Personligen tycker jag dock att det är bra att inte enbart se de tillämpade kurserna som det huvudsakliga och viktigaste - den praktiska tillämpningen är levande och ändras över tid, men grundfundamentet i form av matematik och matematisk statistik är i någon mening mer statiskt och behövs för att kunna ta till sig förändringar i metoder på ett bra sätt. Dessutom är det sällan man får tillfälle att lära sig mer kring teorin i sitt yrkesutövande, kontra olika former av tillämpningar och därför är universitetsvärlden för många yrkesverksamma den sista kontakten med rena teoretiska studier och teoretiskt lärande.

Hur tror du att aktuarierelaterade yrken kommer att förändras på 10 års sikt?

Under mina sju år i branschen har jag sett en kraftig föryngring av aktuariesskrået som helhet och en positiv utveckling ur tre huvudsakliga aspekter. Den ena förändingen är att det blir allt viktigare att inte bara vara en duktig teoretiker utan också vara effektiv och snabb i sitt dagliga hantverk - vilket i praktiken innebär god förmåga att hantera komplexa mjukvaror, att snabbt söka ut data ur allt större databaser och att kunna programmera. Den andra utvecklingen är att framväxandet av allt större centrala riskhanteringsorganisationer inom bolag, där aktuarier har en naturlig roll, har gjort att relativt många personer med aktuariell bakgrund arbetar specifikt inom detta område. För det tredje så uppfattar jag att förståelsen för den investeringsrelaterade aspekten av ett försäkringsbolag och marknadsrisker i allmänhet har ökat hos den genomsnittlige aktuarien, vilket är positivt. Med det sagt, vad kan vi vänta oss av framtiden? Klart är att världen blir allt mer digital, vilket för i varje fall vissa försäkringsformer innebär eller skulle kunna innebära att de datamängder som måste beaktas vid exempelvis prissättning blir allt större, vilket än mer ökar kraven på aktuarien att kunna hantera detta. Därutöver tror jag inte vi har sett slutet på aktuariers inblandning i riskhanteringsorganisationer inom bolagen, delvis på grund av nya regelkrav kring solvens som ökar komplexiteten. Jag tror även att förväntningarna på aktuarien att beakta samspelet mellan försäkringstekniska avsättningar och motsvarande finansiella tillgångar kommer att öka än mer, i varje fall för de försäkringsformer där detta är relevant. Jag tror alltså på ytterligare mer av de tre förändringar som jag observerat under min tid i branschen, därutöver säkert någon form av utveckling som är svår att förutspå i dagsläget med tanke på den föränderliga värld vi lever i.