Vad är en aktuarie?

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Aktuarie
  6. Vad är en aktuarie?

Vad är en aktuarie?

Aktuarier, eller försäkringsmatematiker, är de som ansvarar för att räkna på försäkringsprodukter utgående från ett riskperspektiv, vilket är en skillnad mot t.ex. ekonomer. Traditionellt har en aktuaries arbetsuppgifter främst bestått av två huvudsakliga delar: dels prissättning av försäkringsprodukter och dels reservsättning.

I och med att nuvarande och kommande lagkrav och tillsyn ställer större krav på att betrakta de risker som finns inom ett försäkringsbolag som en helhet har aktuariens roll kommit att breddas. Som exempel finns aktuarier, och personer med aktuariell kompetens, numera även inom försäkringsbolags riskkontrollfunktion och arbetar närmre kapitalförvaltningen. På samma sätt som det finns kvantitativa analytiker som arbetar med rent finansiella frågeställningar har det vuxit fram mer gränsöverskridande aktuariella analytiker, vilka arbetar i gränslandet mellan tillgångs- och skuldsidan av ett försäkringsbolag, så kallad "Asset Liability Management" (ALM).

Många av de arbetsuppgifter som utförs av aktuarier berör själva kärnan i ett försäkringsbolags verksamhet, vilket innebär att många aktuarier arbetar i nära samarbete med andra delar av organisationen inom ett försäkringsbolag som t.ex. produktspecialister, ekonomer, jurister och  kapitalförvaltning. I många av dessa situationer bidrar aktuarien med sakkunskap och har en rådgivande roll.

Komplexiteten i de beräkningar som utförs av aktuarier varierar givetvis från bolag till bolag och från produkt till produkt, men överlag krävs mer och mer programmeringsfärdigheter för att kunna utföra dessa beräkningar. På, främst större försäkringsbolag, har de även vuxit fram aktuarier som främst arbetar med programmering av beräkningsapplikationer, ibland kallade system-aktuarier. Typen av programmering kan spänna över allt från databasprogrammering till implementering av effektiva numeriska metoder till skriptprogrammering i tredjepartsprogramvara.

Diplomering

Masterprogrammet i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet utvecklas och underhålls i nära samarbete med Svenska Aktuarieföreningen (SAf) för att säkerställa att detta ska vara i linje med de krav som ställs för att bli diplomerad aktuarie. Dessa krav följer i sin tur de krav som ställs av Finansinspektionen, och deras europeiska motsvarighet EIOPA, för att få arbeta som ansvarig aktuarie. Som diplomerad aktuarie enligt SAf har du även ett så kallat "ömsesidigt igenkännande" (eng. mutual recognition) med övriga europeiska länder som följer riktlinjerna framtagna i Actuarial Association of Europe (AAE f.d. Groupe Consultatif). Detta innebär att din diplomering enligt SAf även är giltig i övriga länder som är anslutna till AAE.

Intervjuer

Kajsa Järnmalm porträtt

Kajsa Järnmalm - CRO

Kajsa Järnmalm är CRO (Ansvarig för Riskkontrollfunktionen) på Movestic Liv & Pension och Movestic Kapitalförvaltning AB.

Daniel Rufelt porträtt

Daniel Rufelt - aktuarie

Daniel Rufelt har arbetat inom försäkringsbranschen som aktuarie sedan 2008 och är för närvarande chef för avdelningen Capital Management inom sakförsäkringsbolaget If.