Om oss

Om oss

Erland Ekheden

Erland Ekheden är affilierad forskare i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet och aktuariekonsult på FCG. Erland är diplomerad aktuarie och har främst arbetat inom liv och pensionsområdet. Hans forskning är i första hand inriktad på modellering av dödlighet, risken att dö vid en given ålder. Det har t ex betydelse för att bestämma rätt belopp att betala ut i livsvariga pensioner. 

Andreas Lagerås

Andreas Lagerås

I'm a financial mathematician at AFA Insurance, where I've also worked as a fixed income portfolio manager. I'm docent in Mathematical Statistics and affiliated scientist in Insurance Mathematics. I'm interested in probability and statistics, especially with financial and actuarial applications.

Mathias Lindholm

Mathias Lindholm

Mathias Lindholm är lektor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat inom försäkringsbranschen som aktuarie (liv, sak och riskmodellering), kvantitativ (finansiell) analytiker samt riskanalytiker.

Filip Lindskog

Filip Lindskog

Filip Lindskog är professor i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet. Han har tidigare ansvarat för utbildningen i finansiell matematik vid KTH och är medförfattare till boken "Risk and Portfolio Analysis: principles and methods". Filip forskar inom försäkringsmatematik, finansiell matematik och extremvärden och stora avvikelser för tungsvansade modeller.

Lina Palmborg

Lina Palmborg är doktorand i försäkringsmatematik. Hon har tidigare arbetat inom försäkringsbranschen som aktuarie (livförsäkring) och kvantitativ analytiker