Om oss

Om oss

Erland Ekheden

Erland Ekheden är affilierad forskare i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet och aktuariekonsult på FCG. Erland är diplomerad aktuarie och har främst arbetat inom liv och pensionsområdet. Hans forskning är i första hand inriktad på modellering av dödlighet, risken att dö vid en given ålder. Det har t ex betydelse för att bestämma rätt belopp att betala ut i livsvariga pensioner. 

Hampus Engsner

Hampus Engsner

Jag är doktorand i försäkringsmatematik. Jag forskar på försäkringsmatematiska aspekter av sannolikhetsteori och stokastiska processer

Andreas Lagerås

Andreas Lagerås

I'm a financial mathematician at AFA Insurance, where I've also worked as a fixed income portfolio manager. I'm docent in Mathematical Statistics and work one day a week at the department as adjunct professor in Insurance Mathematics. I'm interested in probability and statistics, especially with financial and actuarial applications.

Mathias Lindholm

Mathias Lindholm

Mathias Lindholm är lektor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat inom försäkringsbranschen som aktuarie (liv, sak och riskmodellering), kvantitativ (finansiell) analytiker samt riskanalytiker.

Filip Lindskog

Filip Lindskog

Filip Lindskog är professor i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet. Han har tidigare ansvarat för utbildningen i finansiell matematik vid KTH och är medförfattare till boken "Risk and Portfolio Analysis: principles and methods". Filip forskar inom försäkringsmatematik, finansiell matematik och extremvärden och stora avvikelser för tungsvansade modeller.

Felix Wahl

Jag är doktorand i försäkringsmatematik. Jag forskar på försäkringsmatematiska aspekter av sannolikhetsteori, statistik och stokastiska processer.