Nedan ges ett urval av aktuarietidskrifter som ger en uppfattning om aktuella forskningsteman inom försäkringsmatematik.

(Du som är student eller anställd vid SU kan komma åt elektroniska tidskrifter via Stockholms universitetsbibliotek.)

Forskning inom försäkringsmatematik bedrivs vid flera utländska universitet, nedan ges ett urval.