Gruppen är till för dig som har läst minst två terminer matematik eller matematisk statistik. För närvarande håller Stockholms universitet på att byta alumndatabas så det går just nu inte att anmäla sig till Matematiska alumngruppen. Vi uppdatarerar informationen här när övergången är klar och det går att anmäla sig till nya alumndatabasen.

Vi tar också gärna emot förslag på aktiviteter som du som alumn skulle vilja delta i, t.ex. återträffar på institutionen, mentorskapsprogram eller liknande.

 

Tidigare Alumnaktiviteter

Alumnträff: "Matematiker från förr och nu" 15 oktober 2013

Ett trettiotal alumner minglade med nuvarande lärare och studenter från institutionen under trevliga former.

Mentorsskapsprogram

Under läsåret 2013-14 deltog Matematiska institutionen i Stockholms universitets mentorskapsprogram. Fem alumner från arbetslivet deltog som mentorer åt tio studenter i matematik och matematisk statistik. Projektet var uppskattat av båda parter.