David Blatner, Pi - det fantastiska talet

Lennart Carleson, Matematik för vår tid: en presentation och ett debattinlägg

John Conway, Boken om tal

Kristin Dahl, Den fantastiska matematiken

Timothy Gowers, Mathematics: A Very Short Introduction

Ola Helenius och Karin Wallby (red), Människor och matematik: läsebok för nyfikna

Olle Häggström, Riktig vetenskap och dåliga imitationer

Olle Häggström, Slumpens skördar: strövtåg i sannolikhetsteorin

Lars Nystedt, På tal om tal: en räknebok

Mark Ronan, Symmetry and the monster: one of the greatest quests of mathematics

Simon Singh, Fermats gåta

Ian Stewart, Another fine math you've got me into

Ian Stewart, Mathematics of life

Paul Vaderlind, Räkna & tänk

Paul Vaderlind, 151 siffer- och tankelekar

Paul Vaderlind, Fler matematiska tankenötter

Paul Vaderlind har skrivit fler böcker med matematiska problem och tankenötter. Detta är bara ett urval.