Går du på gymnasiet och har skrivit ett projektarbete/gymnasiearbete eller annan text i matematik? Då har du chans att vara med i en tävling om bästa matematiska text, arrangerad av Matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Första pris är 5000 kronor!

Exempel på tidigare tävlande texter

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 20 maj, helst per e-post till: tavling@math.su.se, i PDF eller annat lämpligt format. Postas verket ska datumet framgå exempelvis av poststämpel.
* åtföljas av en ifylld och signerad Anmälningsblankett, denna kan skickas per post, eller scannas och skickas med epost. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst. (OBS! I anmälningsblanketten står felaktigt datumet 5 maj, men i år är alltså deadline 20 maj).

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Bedömningskriterierna är:

- Fantasifullhet och kreativitet

- Klarhet i argumentation och redovisning

- Skicklighet i utförande

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än 6 maj 2018,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.  Vi publicerar goda bidrag på vår hemsida.

Anmälningsblankett i pdf-format hittar du nedan.

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.

Välkommen att delta i 2020 års tävling!

Intresserad av att studera matematik, datalogi och matematisk statistik i Stockholm?

Tre Kleinflaskor med olika form

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta en titt på våra populära kandidatprogram - ansök senast 15 april!