Vinnare

Adrian Becedas, Joakim Blikstad & Lisa Vällfors
vid Danderyds gymnasium, Danderyd, vinner med
En studie av heltalens komplexitet

Juryns motivering: Ett synnerligen intressant och originellt ämne, taget från forskningsfronten, behandlat med ypperlig matematisk mognad och långt driven perfektion.

Daniel Eriksson
vid Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, vinner med
Strukturen hos algebraiska kurvor

Juryns motivering: Avancerade egenskaper hos algebraiska kurvor redogörs för, klassiska kurvor som Descartes' folium och lemniscatan utforskas, varefter följer tillämpningar på Fermats stora sats. Ämnet är originellt och nyskapande, och författaren uppvisar prov på sällsynt matematisk insikt och nyfikenhet.

Hedersomnämnande

Fredrik Cumlin
vid Täby enskilda gymnasium, Täby, vinner med
Pólyas enumerationssats

Juryns motivering: Arbetet är en gedigen framställning av den klassiska teorien för permutationsgrupper, med tillämpning på Pólyas legendariska formel för att lösa kombinatoriska problem. Författaren ådagalägger djupa kunskaper inom mycket abstrakt matematik.

Juryn 2016

Juryn har bestått av  Filip Lindskog och Yishao Zhou,  professorer vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet, samt Qimh Xantcha, lektor vid Matematiska institutionen

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnarna!

Titlar på övriga tävlande bidrag 2016

 • A study on Stock market correlations
 • Kaos i en driven dämpad pendel
 • Continued Fractions
 • Oändlighetskonceptet
 • Summan av talföljden 1^p + 2^p + 3^p+…n^p
 • Krypteringssystem
 • De tre geometrierna
 • Sannolikheten bakom sexsidiga tärningar
 • Kombinationsmöjligheter av Legobitar
 • Att tredela en vinkel
 • Artificiella neuronnät

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 5 maj, helst per e-post till: tavling@math.su.se, i PDF eller annat lämpligt format. Postas verket ska datumet framgå exempelvis av poststämpel.
* åtföljas av en ifylld och signerad Anmälningsblankett, denna kan skickas per post. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än 6 maj 2014,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.  Vi publicerar goda bidrag på vår hemsida.

Anmälningsblankett i pdf-format hittar du nedan.

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.