Vi vill tacka alla deltagare för deras bidrag. Vi är glada att meddela att vi har fått in många bra tävlingsbidrag och att juryn har utsett två vinnande bidrag.

Vinnare

Patric Rajala
vid Enskilda gymnasiet vinner med sitt bidrag
"Problemlösning med geometriska avbildningar"

Juryns motivering: "För ett mycket välskrivet arbete om en vacker och klassisk del av geometrin som nästan helt har försvunnit ur alla kurser, men som fortfarande spelar en viktig roll i modern algebraisk geometri."

Sarah Tovatt
vid Danderyds gymnasium vinner med sitt bidrag
"Undflyende delgrafer - några elementära bevis"

Juryns motivering: "För ett intressant och fantasifullt arbete i grafteori, som uppvisar både självständighet och goda kunskaper."

Juryn 2015

Juryn har bestått av Rikard Bogvad och Yishao Zhou,  professorer vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet, samt Torbjörn Tambour, docent vid Matematiska institutionen

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnarna!

Titlar på övriga tävlande bidrag 2015

Duodecimalsystemet
Förändringar i mandatfördelning på kommunal nivå enligt den nya propositionen
Generering av slumptal - Från en fördelning till en annan
Matematiken bakom Kasinot
Myoner i experiment och verklighet
Lyckliga tal
Riksadagsval- statskunskap och matematik
Differentialekvationer i linjära system

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 5 maj, helst per e-post till: tavling@math.su.se, i PDF eller annat lämpligt format. Postas verket ska datumet framgå exempelvis av poststämpel.
* åtföljas av en ifylld och signerad Anmälningsblankett, denna kan skickas per post. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än 6 maj 2013,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.  Vi publicerar goda bidrag på vår hemsida.

Anmälningsblankett i pdf-format hittar du nedan.

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.