Tävlingsomgångar Uppsatstävling

2018 års tävling

Läs mer om 2018 års tävling här.

2016 års tävling

Läs mer om 2016 års tävling här.

2015 års tävling

Här kan du läsa mer om 2015 års tävling.

2014 års tävling

Här kan du läsa mer om 2014 års tävling.

2013 års tävling

Här kan du läsa mer om 2013 års tävling.

2012 års tävling

Här kan du läsa mer om 2012 års tävling.

2011 års tävling

Här kan du läsa mer om 2011 års tävling.

2010 års tävling

Här kan du läsa mer om 2010 års tävling.

2009 års tävling

Här kan du läsa mer om 2009 års tävling.

2008 års tävling

Här kan du läsa mer om 2008 års tävling.

2007 års tävling

Här kan du läsa mer om 2007 års tävling.

Kontakt för samverkan

Postadress

Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.
Besöksadress

Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.

Skolkontakter

Kontakta oss på emailadressen info@math.su.se.

Statistiska forskningsgruppen

För konsultationer i matematisk statistik, kontakta SFG på emailadressen sfg@math.su.se.