Vinnare

Emilia Dunfelt vid Hermods distansgymnasium, Danderyd, vinner med
Pythagoreiska taltripplar

Juryns motivering: Texten är välskriven samt att innehållet passar in i gymnasiets matematik och är tillgänglig för en bred krets av gymnasister.

Alicia Palmér vid Tullinge gymnasium, vinner med
Matematisk illustrering av fraktalisk tillväxt och förgrening i växtstrukturer

Juryns motivering: Texten är originell och rikt illustrerad samt att innehållet är allmänt intressant för en bredare publik.

Hedersomnämnande

Två bidrag får ett hedersomnämnande

Malcolm Fack, Hedberggymnasiet med Introduction to Galois descent

Juryns motivering: Texten är på en väldigt hög matematisk nivå som svarar mot minst tre år av universitetsutbildning.

Sonja Zhou Wahlgren, Lycée Fransois Saint Louis med Can Mathematics and Physics Explain and Help Sport Performances?

Juryns motivering: Ämnet var originellt samt innehållet kan förstås av en gymnasiestudent.

Juryn 2018
Juryn har bestått av docent Salvador Rodriguez Lopez och professor Boris Shapiro vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnarna och tackar alla övriga deltagare!

Titlar på övriga tävlande bidrag 2018

  • Dense Face Detection and Improving Temporal Convolutional Networks for Automatic Image Captioning
  • Datorberäknad inlärning
  •  En studie om den oändliga serien 1 + 2 + 3 + 4 + ... =− 1/12 och dess koppling till kvantfysiken
  • Infinity: The Subject You Will Never Hear the End of
  • Ett matematiskt universum: En undersökning av hur universum kan beskrivas med hjälp av matematiska begrepp
  • Felkompensering av Lutningsgivare med Neuronnät