Vinnare

Jacob Kuhlin vid Danderyds gymnasium, Danderyd, vinner med
Sampling the Probability Distribution of Curvature of a Shaken Necklace

Juryns motivering:
Arbetet undersöker sannolikhetsfördelningen för kurvaturen hos ett skakat halsband utifrån bilddata från ett experiment där ett verkligt halsband skakades. Den matematiska frågeställningen är en sådan som läsare med olika matematisk bakgrund lätt kan förstå och relatera till. Matematiken som behandlas, primärt kurvor i planet, förklaras pedagogiskt med matematik och tydliga figurer.

Skönheten i detta arbete ligger i kombinationen av en intressant matematisk frågeställning, utformning av ett passande fysiskt experiment som skapar mätdata i form av bilder, konstruktion av ett datorprogram som effektivt processar bilddatan för att besvara den matematiska frågeställningen, samt en tydlig och logisk presentation av analys och slutsatser. Det bör speciellt betonas att omvandlingen av bilddata till kurvatur-data ger upphov till icketriviala matematiska problem som hanteras elegant.

Juryn 2017
Juryn har bestått av Filip Lindskog, Rikard Bogvad och Yishao Zhou,  professorer vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnarna!

Titlar på övriga tävlande bidrag 2017

 • Two infintie products for pi
 • En matematisk modell över Norra Reals matkö
 • Developing Mathematical Structures to Describe and Implement Binary Key  and Lock Systems
 • Option Pricing In Discrete and Continuous Time Using the Cox-Ross-Rubinstein and Black-Scholes Models
 • How to mark the the most cells in a grid without big clusters
 • AM-GM-HM-olikheten
 • Bevisföring för och matematiska tillämpningar av olikheten mellan de pythagoreiska medelvärdena
 • Undersökning av numeriska metoder för lösning av intitalvärdesproblem
 • Beräkning av entropin i svensk skönlitteratur
 • Att programmera en krypteringsmaskin
 • Geometriska konstruktioner med passare och ograderad linjal i plangeometri
 • Kampen om den sista stickan- en matematisk analys av spelet Nim
 • Fibonaccis talföljd