Mer om 2011 års tävling

Tävlingen i bästa matematiska text 2011 är avgjord!

Vi vill tacka alla deltagare för deras bidrag. Vi är glada att meddela att vi har fått in många bra tävlingsbidrag och att Juryn har utsett en vinnare.

Julia Ripa

från Filbornaskolan vinner i år med sin uppsats "Serveess i matematik", för sin matematiska analys kombinerad med praktiska mätningar av serveessets fysik.

Du kan läsa Julias arbete Vinnarbidrag 2011 (tyvärr endast inscannat i svartvitt).

Juryn har bestått av Torsten Ekedahl, Yishao Zhou och Tom Britton, professorer vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnaren.

En presentation av juryn finns i vår Flyer2011. Du kan e-posta en beställning så skickar vi tryckta exemplar.

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 5 maj, vilket ska framgå exempelvis av poststämpel,
* åtföljas av en ifylld och signerad Anmälningsblankett.. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än 6 maj 2009,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.

Anmälningsblankett i pdf-format hittar du Anmälningsblankett..

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.