Mer om 2009 års tävling

Tävlingen i bästa matematiska text 2009 är avgjord!

Vi vill tacka alla deltagare för deras bidrag. Vi är glada att meddela att vi har fått in flera bra tävlingsbidrag. Juryn har dock utsett en vinnare.

Isak Lyckberg

från Peder Skrivares skola, Varberg, vinner i år med sin uppsats "En kedja av koder", för ett elegant och välskrivet arbete som redogör för hur man med minsta antal knapptryckningar kan hitta en godtycklig portkod.

Du kan läsa Isaks arbete En kedja av koder..

Juryn har bestått av Torsten Ekedahl, professor i matematik, Yishao Zhou, professor i tillämpad matematik samt Tom Britton, professor i matematisk statistik.

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnaren.

En presentation av juryn finns i vår FlyerMatematikUppsatsTavling2009.

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 5 maj, vilket ska framgå exempelvis av poststämpel,
* åtföljas av en ifylld och signerad TävlingsAnmälan. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än 6 maj 2008,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.

Anmälningsblankett i pdf-format hittar du ANMÄLAN.

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.