Mer om 2008 års tävling

Tävlingen i bästa matematiska text 2008 är avgjord!

Vi vill tacka alla deltagare för deras bidrag. Vi är glada att meddela att vi har fått in ännu fler tävlingsbidrag än förra året. Många har hållit hög kvalitet och konkurrensen har varit hård. Juryn har dock utsett en vinnare samt två hedersomnämnanden.

Malin Palö från Sigrid Rudbecks gymnasium vinner i år med sin uppsats "Algoritmisk komposition", för att ha introducerat en rad olika matematiska metoder för att generera musik och sedan ha testat på lyssnare hur naturliga de förefaller.

Du hittar Malins arbete (koverterat till pdf-format) Algoritmisk komposition. Malins arbete inkluderar förutom denna text även appendix, MATLAB-filer och Midi-filer.

Dessutom har juryn beslutat att ge hedersomnämnanden till två av bidragen:

Andreas Svensson från Nils Ericsson gymnasiet med sin uppsats "Är tärningen kastad? Sannolikhetslära för vem som helst"

samt

Amanda Cedermark Bergvall

och Rasmus Wiman (gemensamt bidrag) från Nyströmska skolan med sin uppsats "Matematikens byggstenar – förståelse och kreativitet".

Juryn har bestått av Torsten Ekedahl, professor i matematik, Yishao Zhou, professor i tillämpad matematik samt Tom Britton, professor i matematisk statistik.

Vi på Matematiska gratulerar vinnaren och de hedersomnämnda.

En presentation av juryn finns i vår Flyer. Du kan e-posta en beställning så skickar vi tryckta exemplar.

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 30 april, vilket ska framgå exempelvis av poststämpel,
* åtföljas av en ifylld och signerad tävlingsblankett. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än i maj 2007,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.