Mer om 2007 års tävling

Vi har fått in fler bidrag i år än förra året. Juryn har nu gått igenom dem och utsett följande två vinnare:

Vinnarna hette Linda Ederyd och Emanuel Widlund. Deras arbeten beskrivs nedan.

Juryns motivering löd som följer:

Första pris delas mellan Linda Ederyd och Emanuel Widlund. Linda
Ederyd får priset för en genomgång av grundläggande kombinatorik och
Emanuel Widlund för sin systematiska analys av några
ingångssituationer i spelet Nim.

Linda Ederyds arbete

Kombinatorik är ett matematiskt område som under de senaste
decennierna vuxit till ett av matematikens huvudområden. Den
elementära kombinatoriken, som huvudsakligen sysslar med att räkna
olika antal möjliga val eller kombinationer har många användningar
till exempel för att beräkna olika sannolikheter. Linda Ederyd har i
sitt arbete givit en välskriven genomgång av den elementära
kombinatoriken och dess historia. Speciellt anmärkningsvärt är att hon
tagit steget att testa sin förståelse genom att hålla en
kombinatoriklektion för en gymnasieklass.

Emanuel Widlunds arbete

Nim är ett spel där man startar med ett antal högar av tändstickor där
två spelare alternerande tar minst en sticka från en hög och där
vinnaren är den som lyckas ta sista stickan. Emanuel Widlund har
systematiskt analyserat olika utgångsstorlekar med två eller tre
högar. I fallet med två högar erhåller han en fullständig lösning och
i fallet med tre högar beskriver han en algoritm för att analysera ett
godtyckligt utgångsläge. En vinnande strategi för alla utgångslägen
(med ett godtyckligt antal högar) angavs och bevisades 1901 av C
Bouton och Emanuel Widlund har genom sin systematiska angreppsmetod
kommit en god bit på väg mot att återupptäcka denna.

En presentation av juryn finns i vår flyer.

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 30 april, vilket ska framgå exempelvis av poststämpel,
* åtföljas av en ifylld och signerad tävlingsblankett. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än i maj 2006,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.