Mer om 2006 års tävling

2006 års tävling om bästa matematiska text avgjord

Tävlingskommittén (bestående av Torsten Ekedahl, Tom Britton och Yishao Zhou) och hela matematiska institutionen skulle vilja gratulera vinnaren Viktor Jonsson. Viktor vann med sin text En studie om en summa. Juryns motivering lyder:

Första pris går till Viktor Jonsson för att på ett medryckande sätt ha redovisat hur han med hjälp av både heuristiska och strikt matematiska metoder hittat mönster i summationsformler för heltalspotenser.

Viktor Jonssons arbete

Formler för summor av låga potenser av heltal är bland de första formler man träffar på inom matematiken. Viktor Jonsson redovisar i sitt projektarbete hur man kan gå vidare till högre potenser. Läsaren får följa med hur han med en kombination av intelligenta gissningar och matematiska argument kommer fram till en rad egenskaper hos dessa formler.

Hedersomnämnande

Ett hedersomnämnande ger juryn Elin Rydberg för hennes diskussion om matematiken bakom designen av den ideala fotbollen.

Elin Rydbergs arbete

Olika krav ställs på formen av en fotboll. Till exempel ska den vara så symmetrisk som möjligt för att träffar på den ska ha samma effekt oberoende av var de träffar. Å andra sidan vill man att sömlängden ska vara så liten som möjligt. Elin Rydberg diskuterar avvägningen mellan dessa villkor och tar upp ett antal möjliga designval, inklusive den traditionella fotbollen och den nya FIFA-fotbollen, utifrån sådana utgångspunkter.