Kappa är en tävling i matematik för matematik- och NO-lärare. Lärare tävlar själv eller i lag på upp till fyra personer. Självklart får en skola skicka mer än ett lag. Tävlingen består av fem problem som läggs ut ett i taget. De lag som lämnar in en lösning som godkänns äv tävlingskommittén får gå vidare till nästa omgång.

Tävlingen avslutas med en final ute på skolorna där eleverna får vakta sina lärare.

Tidsplan för Kappa Ht 2014

Tävlingsomgång Problem släpps Sista svarsdag
1  26/9  12/10
2  17/10  9/11
3  14/11  30/11
4  5/12  21/12
5  26/12  11/1
Final  Runt 1/2  
Prisutdelning  På Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.

 

Utöver de 5 tävlingsproblemen där lösningsförslag skickas in med e-post, hålls en sista samtidig finalomgång runt 1 februari på skolorna för att kora en slutlig segrare. (Detta förfarande garanterar att ingen vinner tävlingen genom att få otillåten hjälp).

Regler för Kappa Ht 2014

Reglerna för Kappa finns här:  Regler Kappa 2014 (85 Kb) . Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att själva tolka reglerna, och under tävlingen göra ändringar eller tillägg i dem.

Observera att lösningsförslag måste skickas in i PDF och skickas senast sista svarsdag per mail till adress: kappasvar@math.su.se. Alla svar måste motiveras ordentligt, och alla påståenden måste bevisas. Kom ihåg att skriva namn på alla tävlande på uppgiften!

Problem och lösningar

Problem 1:  Problem 1 Kappa 2014 (67 Kb) .

Utökad lösning av Lisa Niklasson finns här:  Utökad lösning problem 1 (202 Kb) .

Lösningsförslag:  Lösning problem 1 Mikael Jiewertz (185 Kb)  &  Lösning problem 1 ITG Uppsala (205 Kb) .

Problem 2:  Problem 2 Kappa 2014 (69 Kb) .

Lösningsförslag av Linus Bergkvist:  Lösning problem 2 (70 Kb) .

Problem 3:  Problem 3 Kappa 2014 (74 Kb) .

Lösningsförslag av Spyken Lund:  Lösning problem 3 (203 Kb) .

Problem 4:  Problem 4 Kappa 2014 (75 Kb) .

Lösningsförslag av Stefan Erikshed:  Lösning problem 4 (129 Kb) .

Problem 5:  Problem 5 Kappa 2014 (73 Kb) .

Finalisternas lösningar:  Lösning problem 5 Kappa 2014 Lag Spyken (189 Kb) ,  Lösning problem 5 Kappa 2014 Grillska gymnasiet (417 Kb) .

Finalproblemen:

Finalproblem 1 (79 Kb) .

Finalproblem 2 (69 Kb) .

Vinnarnas lösning:  Lösning Grillska gymnasiet (15243 Kb) .

Lösning Spyken Lund:  Lösnng Spyken Lund (224 Kb) .

In finnish (to be sent to matti.lehtinen@spangar.fi)

Problem 1 Kappa 2014 FINNISH (17 Kb) .

Problem 2 Kappa 2014 FINNISH (19 Kb) .

Problem 3 Kappa 2014 FINNISH (17 Kb) .

Problem 4 Kappa 2014 FINNISH (26 Kb) .

Problem 5 Kappa 2014 FINNISH (19 Kb) .

Statistik

Till årets tävling var drygt 160 lärare fördelade över 56 lag anmälda. I statistiken räknas inte lagen från Finland med.

På problem 1 godkändes 24 lag, och 4 lag underkändes.

På problem 2 godkändes 23 lag, och 1 lag underkändes.

På problem 3 godkändes 14 lag, och 5 underkändes. Ytterligare 5 lag lämnade inte in någon lösning.

På problem 4 godkändes 8 lag, och 5 underkändes. Ytterligare 1 lag lämnade inte in någon lösning.

På problem 5 godkändes 2 lag, och 3 underkändes. Ytterligare 3 lag lämnade inte in någon lösning. I finalen kommer även en finalist från den finska tävlingen att delta.

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén består av 

Per Alexandersson
Linus Bergkvist
Elin Gawell
Gustav Karreskog
Isak Trygg Kupersmidt
Paul Vaderlind (tävlingsledare)

Tävlingskommittén nås på kappa@math.su.se.