Tävlingar

Uppsatstävling

Går du på gymnasiet och har skrivit ett projektarbete, gymnasiearbete, eller annan text i matematik? Då har du chansen att vara med i en tävling i bästa matematiska text, arrangerad av Matematiska institutionen.

Kappatävling

Kappa - Matematiktävling för lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Kappa 2014

Välkommen till Kappa 2014!

Kontakt för samverkan

Postadress

Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.
Besöksadress

Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.

Skolkontakter

Kontakta oss på emailadressen info@math.su.se.

Statistiska forskningsgruppen

För konsultationer i matematisk statistik, kontakta SFG på emailadressen sfg@math.su.se.