Upplev tjusningen med rigorös och abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

Från och med hösten 2015 ger de matematiska institutionerna vid Stockholms universitet och KTH tillsammans Stockholms matematiska Cirkel (tidigare KTH:s Matematiska cirkel).

Cirkeln är en föreläsningsserie för gymnasieelever som går över ett helt läsår. Med den får du möjlighet att se och pröva en annan sida av matematikämnet än i skolan.

Varje år väljs ett nytt ämne för cirkeln, hösten 2016 blir temat "Vad är ett tal?".

Schema och ytterligare information

Cirkeln startar 15 september kl.16.00-18.00 i sal 15, Hus 5, Kräftriket

Schema och mer information om cirkeln 2016-17

Frågor? Se Schema och information eller maila: cirkel@math-stockholm.se