Problem

På bordet ligger sex hårband som inte nuddar varandra. Ovanpå dem ligger ett papper som delvis täcker dem (se bild). Man vet att tre av hårbanden är tunna, medan tre är tjocka och att banden kan vara olika långa. Fem av hårbanden syns lite, medan det sjätte är helt täckt.

 

 

 

 

 

 

 

Vilken sorts hårband är helt täckt: ett tunt eller ett tjockt? Och hur kan det se ut under pappret?

Vill du ha fler sådana här problem?

Kom med i Matteklubben i Stockholm som är till för dig som går på högstadiet!

Vi träffas under hösten 2015:

5 november kl.16.30-18.30 (med paus 17.15-17.30)

Uppgifter: Delbarhet 151105 (220 Kb)


• 19 november kl.16.30-18.30 (med paus 17.15-17.30)

Uppgifter 151119: Möjligt eller omöjligt? (334 Kb)


• 3 december kl.16.30-18.30 (med paus 17.15-17.30)

Vi bjuder på frukt vid start och pizza i pausen!

Plats: Matematiska institutionen, Stockholms universitet: Sal 22, Hus 5, Kräftriket. (Vi möter upp vid Busshållplats Albano inför första träffen och ser till att ingen går ensam hem mot buss/tunnelbana).

Arrangörer/ledare: Matteklubben arrangeras av Matematiska institutionen, Stockholms universitet i samarbete med Vetenskapens hus. Träffarna leds av Maxim Chapovalov tillsammans med studenter i matematik vid institutionen, som också arbetar som besöksledare på Vetenskapens hus.

Anmälan

Alla intresserade elever som vill klura på spännande matteproblem är välkomna. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig så fort som möjligt!

Här hittar du länk till Anmälan för VT16

(Ange: Namn, skola, e-post, förälders telefonnummer, ev matallergier)

Frågor/mer information

Kontakta Sara Woldegiorgis, utbildningskoordinator, tel: 08- 16 45 26, e-post: matteklubb@math.su.se

Flyer

Du som är lärare får gärna hjälpa till att sprida Flyer Matteklubben HT15 (188 Kb) och information om Matteklubben till elever som kan vara intresserade! Om alla inte får plats denna termin försöker vi utöka klubben till VT15.