Tema: Bedömning av elevers kunskaper och förmågor i matematik

- Bedömning enligt LGR11 och LGy 11 utifrån ämnesprovens perspektiv Inger Ridderlind, Institutionen för Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, medlem i PRIM-gruppen.

- Klossmetoden Johan Falk, gymnasielärare som tillsammans med en kollega utvecklat en modell för att konkretisera det centrala innehållet och koppla det till kunskapskraven.

Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sal 32, Hus 5, Kräftriket. Vi bjuder som vanligt på middagsmacka, kaffe och te. Anmäl er senast 31/10 till: matematik-lararutb@math.su.se