”Att fortsätta att fördjupa sig i sitt ämne är centralt och i denna fortbildning vill vi
bygga på en fascination för ämnet och bidra till kunskap om vart ämnets
utveckling rör sig. Detta för att kunna ta sig an mer öppna och oförberedda frågor
tillsammans med eleverna i undervisningen”

Målgrupp: Kleinerdagen vänder sig till dig som undervisar i matematik i åk 7-9.
Innehåll: Tillsammans med nya och gamla kollegor lyssnar du på en matematikföreläsning av matematiker och sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för högstadiet.
Föreläsare: Svante Linusson från KTH
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativ. 4 A (Linnésalen) se Adress och öppettider
 

Anmälan: Anmäl dig här senast den 23 oktober. Först till kvarn - max 22 deltagare. Dagen är kostnadsfri för deltagarna.
Frågor besvaras av: Sara Woldegiorgis  och Mats Boij

Program för Kleinerdag den 30 oktober 2018

9.30 Kaffe och smörgås.
10.00 Kleinerdagen öppnas.
10.15 Föreläsning av matematiker.
11.15 Lärardiskussion om innehållet i föreläsningen i 4 grupper. 5-6
deltagare/grupp.
12.15 Lunch
13.15 Rundvandring på KVA.
13.45 Lektionsutveckling i nya tvärgrupper. Lektioner planeras utifrån
förmiddagens matematikföreläsning. 5-6 deltagare i varje grupp samt en lektionspilot som sedan besöker en lektionen som genomförs på en skola.
14.45 Kaffe och kaka.
15.00 Lektionsutveckling fortsättning.
15.45 Presentationer av lektionsutveckling. (4 grupper/15 min)
16.45 Avslutning med diplomutdelning.
Utvärdering.
Dagen avslutas kl 17.00. Lunch och fika under dagen ingår.


Arrangörer

Dagen arrangeras av SKM i samarbete med SMC

SKM - Svenska kommittén för matematikutbildning är en underorganisation till
Nationalkommittén för matematik vid Kungl. vetenskapsakademien. SKM har en bred
sammansättning av ledamöter som arbetar med matematiklärande i olika stadier i
utbildningssystemet. SKM ligger bakom införandet av Kängurutävlingen i Sverige och just nu är Kleindagarna ett av våra hjärteprojekt.

SMC - Stockholms matematikcentrum är ett samarbete mellan Stockholms universitet
(SU) och Kungl. Tekniska högskolan (KTH). Här samordnas utbildning, forskning och samverkan inom matematik mellan de matematiska institutionerna på SU och KTH.