Matematiklärarnätverk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Kommun & skola
  6. Matematiklärarnätverk

Gå med i vårt Matematiklärarnätverk!

Vi omstartar nätverket för ämneslärare i matematik. Träffa andra lärare på såväl gymnasiet som universitetet. Hör intressanta föreläsningar och ta del av erbjudanden om matematiska aktiviteter riktade till skolan.

Pi-dagen 2018

Fira Pi-dagen 2018 med Stockholms matematikcentrum och Vetenskapens hus. På eftermiddagen är du som lärare särskilt inbjuden till filmvisning och mat och mingel med Stockholms matematiska cirkel.

Kleinerdag -ämnesfortbildning i matematik för lärare i åk 7-9 2017

Välkommen till en användbar fortbildningsdag i matematik som riktar sig till dig som undervisar i åk 7-9. Under dagen hålls en matematikföreläsnig av en matematiker, sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera matematiklektion för högstadiet.

Populärföreläsning i matematik: Topologiens Topp tio

Välkommen på en populärvetenskaplig föreläsning i matematik av Qimh Xantcha, förmodligen en av Sveriges bästa populärvetenskapliga föreläsare i matematik.

Workshop i Utmanande matematik och effektiv undervisning med IKT-verktyg Juni 2015

12-14 juni inbjuds matematiklärare till en kostnadsfri lärarfortbildning i problemlösning, matematiska utmaningar samt hur IKT-verktyg som t.ex. problembanker kan användas för att frigöra lärartid till mer kvalificerad undervisning.

Träff med Matematiklärarnätverket 5 nov 2013

Matematiklärarnätverket vid Stockholms universitet inbjuder till träff tisdag 5 november. Temat är: Bedömning av elevers kunskaper och förmågor i matematik

Träff med Matematiklärarnätverket 13 februari 2013

Välkomna till första träffen med det återstartade Matematiklärarnätverket! Anna Karlsson berättar om sitt prisbelönade arbete: "Att inspirera och entusiasmera genom att berika undervisningen med IKT"

Kontakt för samverkan

Postadress

Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.
Besöksadress

Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.

Skolkontakter

Kontakta oss på emailadressen info@math.su.se.

Statistiska forskningsgruppen

För konsultationer i matematisk statistik, kontakta SFG på emailadressen sfg@math.su.se.

Konsultationer i matematik

För konsultationer i matematik, kontakta Boris Shapiro på emailadressen shapiro@math.su.se.