Matematiklärarnätverk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Kommun & skola
  6. Matematiklärarnätverk

Gå med i vårt Matematiklärarnätverk!

Vi omstartar nätverket för ämneslärare i matematik. Träffa andra lärare på såväl gymnasiet som universitetet. Hör intressanta föreläsningar och ta del av erbjudanden om matematiska aktiviteter riktade till skolan.

Tidigare evenemang inom matematiklärarnätverket

Inom matematiklärarnätverkat arrangeras träffar, populärvetenskapliga föreläsningar, workshops, och annat. Här listas tidigare evenemang inom nätverket.

Kontakt för samverkan

Postadress

Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.
Besöksadress

Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.

Skolkontakter

Kontakta oss på emailadressen info@math.su.se.

Statistiska forskningsgruppen

För konsultationer i matematisk statistik, kontakta SFG på emailadressen sfg@math.su.se.