Kovalevskydagarna 2010

Sonja Kovalevsky-dagarna 2010

Välkomna till den elfte omgången Kovalevskydagarna, som arrangeras för matematikintresserade gymnasister den 12-13 november 2010 i regi av Matematiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Vetenskapens hus.

Kontakt för samverkan

Postadress

Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.
Besöksadress

Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.

Skolkontakter

Kontakta oss på emailadressen info@math.su.se.

Statistiska forskningsgruppen

För konsultationer i matematisk statistik, kontakta SFG på emailadressen sfg@math.su.se.