Matematisk statistik

Statistiska forskningsgruppen (SFG) består av lärare och forskare vid avdelningen för matematisk statistik och tillhandahåller statistisk hjälp och rådgivning åt forskare, företag och myndigheter. Verksamheten drivs på konsultbasis utan vinstintresse.