2017:13
Masar Al-Mosawi: An Extension of Generalized Linear Models for dependent frequency and severity
Handledare: Filip Lindskog
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:12
Rickard Strandberg: My Adventures with ELISPOT Assays: Design and Analysis of Experiments in Vaccine Development
Handledare: Chun-Biu Li
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:11
Jimmy Calén: Svenskarnas dödlighet - ett alternativ till Makeham & Lee-Carter
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:10
Felix Martinsson: Exotic approaches for modelling Loss Given Default
Handledare: Chun-Biu Li
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:9
Hanna Magnusson: A computation of the cost-of-capital margin from loss triangles and a comparison to the risk margin in Solvency II
Handledare: Filip Lindskog
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:8
Sandra Brännstam: Kalibrering av SCR enligt standardformeln applicerad på svensk befolkningsdata - baserat på Lee Carter modellering
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:7
Sanna Kronman: Att förnya eller icke förnya  - Prediktion av förnyelsegraden inom boendeförsäkringar med logistisk regression och Random Forest
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:6
Oskar Gauffin: Confidence Intervals in Relative Survival Analysis
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:5
Mattias Lundahl: Evaluation of Model Assisted Survey Sampling for Life Insurance Technical Provision Calculations
Handledare: Filip Lindskog
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:4
Nicole Li: Analysis of stochastic claims reserving uncertainty
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:3
Carolina Fransson: SIR epidemics on random graphs with clustering
Handledare: Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:2
Sotirios Loustas: Forecasting Vehicle Quality: Developing a dynamic data-driven method to identify homogeneous sub-populations of vehicles
Handledare: Taras Bodnar
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:1
Magnus Weiderling: Beräkning av pensionsskuld med deterministisk och stokastisk ränta
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)