2017:24
Henri Jäderberg : Prediktion av bokföringskonto med en multinomial logistisk regressionsmodell
Handledare: Tom Britton & Benjamin Allévius
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:23
Fatemeh Engqvist: Biltäthet i Stockholms läns kommuner - en statistisk analys av kommunala skillnader
Handledare: Tom Britton & Benjamin Allévius
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:22
Pavel Lukashin : Att dö eller att inte dö? Analys av trafikolyckors dödsutfall i Sverige
Handledare: Tom Britton & Benjamin Allévius
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:21
Milla Esko : Vinstprediktion för ishockeymatcher i NHL
Handledare: Tom Britton & Benjamin Allévius
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:20
Lisa Axelsson : Simultan spridning av HIV och TBC

Handledare: Mia Deijfen & Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:19
Axel Åström : Stokastisk modellering av smittspridning inom ishockey

Handledare: Mia Deijfen & Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:18
Benjamin Walsh : En stokastisk modell för spridning av antibiotikaresistens på en social slumpgraf med ålders- och gruppstruktur

Handledare: Mia Deijfen & Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:17
Kristina Rydbeck : A Sandpile to Model the Brain

Handledare: Mia Deijfen & Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:16
Henrik Norelius : Framgångsfaktorer för slutbetyget i Gymnsasiet

Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:15
Andreas Rosén Björkhage: Evaluation of Value at Risk estimates using Extreme Value Theory

Handledare: Filip Lindskog & Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:14
Shuhua Zhang : Hur samverkar bensinpris och råoljepris? En Vektor Autoregressiv analys

Handledare: Filip Lindskog & Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:13
Malin Varenius : Real currency exchange rate prediction. - A time series analysis

Handledare: Filip Lindskog & Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:12
Fredrik Käll : Timdata eller Dagsdata - Vad predikterar nästkommande dags volatilitet bäst?

Handledare: Filip Lindskog & Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:11
Aleksandra Vojcic : Evaluation of volatility performance of GARCH models on Carnegie Strategyfund

Handledare: Filip Lindskog & Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:10
Christopher Hellesnes : Forecast evaluation of dynamic regression and sarima models applied to Electricity Spot Prices - Time Series Analysis

Handledare: Filip Lindskog & Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:9
Gonzalo Aponte Navarro : Wind forecasts

Handledare: Filip Lindskog & Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:8
Josefine Karlsson : Är den kortaste vägen alltid bäst?

Handledare: Mia Deijfen & Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:7
Greta Olsson Lööf : Skattningsmetoder för binär data: En simuleringsstudie

Handledare: Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:6
Ellinor Krona : A simulation study of model fitting to high dimensional data using penalized logistic regression

Handledare: Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:5
Heja Lindgren : Tidstrend inom sjävmord i Sverige - En jämförelse på kön och ålder

Handledare: Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:4
Marika Lisinski : Regressionsanalys av antalet biståndstagare i svenska landsbygds- och storstadskommuner

Handledare: Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:3
Yuqi Ma : Statistisk analys av tidstrender i arbetslöshet

Handledare: Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:2
Oskar Fryklöf : Bibelbältet, Brott och Aborter - En regressionsanalys av antalet aborter i Sverige

Handledare: Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2017:1
Jan Yousif : Statistisk analys av andelen röster SD får i ett riksdagsval

Handledare: Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)