2016:31
Philippe Goldman: “Predicting Tomorrow’s Direction of the Swedish Stock Market” Binary Logistic Regression Models of Returns, Stibor, Vix, Volume, Lags and Dummy Variables
Handledare: Jan-Olov Persson och Gustav Alfelt
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)

2016:30
Huixin Zhong: A Statistical Analysis of Students’ Time-To-Degree at the Department of Mathematics
Handledare: Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)

2016:29
Niklas Warren: 3:e perioden - en statistisk analys av utfallet i jämna ishockeymatcher
Handledare: Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)

2016:28
Eleni Larsson: Multipel logistisk regression - Antagna till friidrottsgymnasier 2012-2015
Handledare: Jan-Olov Persson och Gustav Alfelt
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)

2016:27
Felix Martinsson: Risk-return relationships in Nordic Stock Exchanges
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:26
Emil Hellström: Ebolas epidemirisk och kontrollstrategier
Handledare: Maria Deijfen och Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:25
Jacob Sand: Value at Risk-estimering & jämförelse av volatilitetsmodellerna ARCH(p) och GARCH(1,1)
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:24
A. Bjärenson: Statistisk analys av kohort- och fall-kontrollstudier vid utredning av livsmedelsburna utbrott
Handledare: Michael Höhle
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:23
Robert Holmlund: En publiksiffra, multipla förklaringar: en statistik analys av publikantalet på AIK fotbolls hemmamatcher
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:22
Anna Francesconi: En jämförelse av prediktionsförmågan hos GARCH-modeller med olika antal parametrar
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:21
Linnéa Forsell: Value at risk estimering & jämförelse av volatilitetsmodellerna GARCH(1, 1) och IGARCH(1, 1)
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:20
Jimmy Eriksson Widfors: Estimering av Value at Risk baserat på ARCH/GARCH-modeller
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:19
Jesper Cedergren: 1-step-ahead forecast evaluation of conditional volatility models applied to Brent Oil log returns
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:18
Magnifique Harushimana: Modelling and forecasting the financial volatility of H&M, Hennes&Mauritz stock prices
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:17
Oscar Wissén: Value at Risk with and without report dates
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:16
Hiyab Munir Mohammed: Analys och prediktion av lägenhetspriser med multipel linjär regression
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:15
Nicole Osin Ceder: Analys av bakterier i tarmfloran och dess påverkan på övervikt
Handledare: Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:14
Sebastian Bergström: Jämförelse av prediktionsförmågan mellan olika regressionsmodeller för icke-melanom hudcancer i Halland
Handledare: Mikael Petersson och Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:13
Oliver Murquist: Demographic impact on childbearing - Regression model fitting and comparison using demographic data
Handledare: Mikael Petersson och Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:12
Molly Lindenau Stokke: Varför vissa kommuner bygger fler bostäder än andra
Handledare: Mikael Petersson och Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:11
Mahamed Saeid Ali: Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:10
Ellen Karlsson: Regressionsanalys av huspriser i Ekerö kommun
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:09
Niclas Englesson: Logistic Regression for Spam Filtering
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:08
Maximillian Alamgir: Prediktion av bostadsrättspriser
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:07
Manne Norman: En matematisk modell för smittspårning av klamydia
Handledare: Mia Deijfen och Pieter Trappman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:06
Carl-Michael Lindblom Berglund: Studie av olika strategier för att förhindra spridningen av ett datorvirus inom ett e-postnätverk
Handledare: Mia Deijfen och Pieter Trappman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:05
Lukas Martin: Value-at-Risk: Prediktion med GARCH(1,1), RiskMetrics och Empiriska kvantiler
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:04
Jacob Lindberg: Applying a GARCH Model to an Index and a Stock
Handledare: Mathias Lindholm, Filip Lindskog och Joanna Tyrcha
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:03
Oskar Söderlund: Analys av diamantpriser med multipel linjär regression
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:02
Frida Öjemark: Logistisk regressionsmodell - Prediktion av andel individer som har ett privat pensionssparande
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2016:01
Håkan Holmberg: A first step towards a Swedish validation of the Early Trauma Inventory
Handledare: Gudrun Brattström och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)