2015:31
Bálint Fatér: Count data time series models for telecommunications data
Handledare: Michael Höhle
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:30
Olivia Lundberg: Regression analysis and prediction of apartment prices in the area of Södermalm
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:29
Timo Ryhänen: En undersökning av hur bra olika reservsättningsmodeller passar simulerad data
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:28
Alexandra Hellman: Estimating value at risk - an extreme value approach
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:27
Kiowa Jackson: Generating Predictive Behavior Models from Web Analytics Data
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf)


2015:26
Zhi Li: Estimating dynamic volatility of returns for Deutsche Bank
Handledare: Joanna Tyrcha, Mathias Lindholm och Karl Rökaeus
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:25
Daniel Sadeghei Fazel: Analys av röd kängurupopulation med thin-plate splines
Handledare: Martin Sköld
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:24
Rickard Strandberg: Using Time Series Analysis to Forecast Daily Municipal Water Demand
Handledare: Joanna Tyrcha, Mathias Lindholm och Karl Rökaeus
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:23
Jessika Djäknegård: Schellings segregationsmodell - en simuleringsstudie
Handledare: Maria Deijfen
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:22
Modi Lovenvall: Is the European Bank Handling the Stress
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:21
Jean Mugisha: Statistisk analys av hyresreform
Handledare: Maria Deijfen och Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:20
Carolina Fransson: Finding therapy-response markers of lithium treatment of bipolar disease using causal interaction analysis
Handledare: Tom Britton
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:19
Rasmus Parkinson: Regressionsanalys av huspriser i Vaxholm
Handledare: Maria Deijfen, Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:18
Emma Uddholm: Value at Risk: en studie av historisk simulering, varians-kovariansmetoden och GARCH(1,1)
Handledare: Joanna Tyrcha, Mathias Lindholm, Karl Rökaeus
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:17
Christian Aguirre Alvarado: Analys av lägenhetspriser i Hammarby Sjöstad med multipel linjär regression
Handledare: Maria Deijfen, Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:16
Tobbe Anliot: En jämförelse av triangelskapande mekanismer hos slumpgrafer
Handledare: Maria Deijfen, Cecilia Holmgren, Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:15
Johan Ullsten: Effekt av karantän under epidemi i sociala nätverk
Handledare: Maria Deijfen, Cecilia Holmgren, Pieter Trapman
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:14
Sanna Kronman: The volatility of tomorrow - Comparison of GARCH and EGARCH models applied to Texas Instruments stock returns
Handledare: Joanna Tyrcha, Mathias Lindholm, Karl Rökaeus
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:13
Caroline Jernström: An epidemiological analysis of the development of malignant melanoma in Sweden
Handledare: Michael Höhle
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:12
Simon Berggren: Causal Inference through Structure Learning in Bayesian Networks
Handledare: Michael Höhle
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:11
Cecilia Söderberg: Legtimacy of newness and smallness - En studie i överlevnad för små och nya företag
Handledare: Martin Sköld, Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:10
Malin Andersson: Statistisk analys av faktorer som påverkar studieframgången inom kursen matematik I på Stockholms universitet
Handledare: Martin Sköld, Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:9
Filip Walldén: Modeller för studieframgång i Matematisk Analys IV
Handledare: Martin Sköld, Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:8
Martina Sandberg: Prediction of inflation based on high dimensional time series
Handledare: Martin Sköld and Jan-Olov Persson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:7
Tomas Hjert: Användning av logistisk regression vid bedömning av chansen att lyckas vid uppkörningen av B-körkort
Handledare: Martin Sköld och Tom Britton
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:6


2015:5
Niclas Lovsjö: From Markov chains to Markov decision processes
Handledare: Mathias Lindholm
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:4
Josefin Andersson Senko: Modellering av antalet ”likes” på Instagram med generaliserade linjära modeller
Handledare: Martin Sköld och Tom Britton
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:3
Amanda Wiman: Vad är risken att dö i en trafikolycka? - En studie över hur kön och ålder hos en personbilsförare påverkar utfallet av en trafikolycka
Handledare: Martin Sköld och Tom Britton
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:2
Andrea Klemming: Negativ binomialfördelning och kvasipoisson som alternativ till Poissonfördelning vid modellering av skadefrekvens. En fallstudie.
Handledare: Martin Sköld och Tom Britton
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2015:1
Sandra Brännstam: Effekter av införande av könsneutral prissättning - en fallstudie
Handledare: Martin Sköld, Tom Britton
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)