2019:K1 Maria Fanourgakis: The Heat Equation
Handledare: Alan Sola
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2019:K2 Jacob Westlund: An introduction to the QR-method
Handledare: Yishao Zhou
Fulltext (pdf)
2019:K3 Erik Jernqvist: Waring decompositions
Handledare: Samuel Lundqvist
Fulltext (pdf)
2019:K4 Allan Mossiaguine: A Brief History of Elliptic Functions
Handledare: Rikard Bögvad
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2019:K5 Christoffer Andersson: 2000 år av parallella linjer. En överblick av parallellpostulatets historia.
Handledare: Rikard Bögvad
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2019:K6 Christoffer Engqvist: Sfärisk Geometri
Handledare: Rikard Bögvad
Fulltext (pdf)
2019:K7 Oskar Nilsson: Regelbundna polyedrar: Redogörelse för Platonska kroppar och Kepler-Poinsots stjärnpolyedrar
Handledare: Alan Sola
Fulltext (pdf)
2019:K8 Adina Lerjefelt: Att betrakta tapeter och symmetrier med matematisk blick
Handledare: Sven Raum
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2019:K9 Love Huldt: Kvadratisk reciprocitet och två bevis
Handledare: Torbjörn Tambour
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2019:K10 Jenny Carlsson: Calculus of variations and optimal control theory applied to material fracture
Handledare: Yishao Zhou
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2019:K11 Viktor Sas: A study of Kronecker product and Lyapunov equations
Handledare: Yishao Zhou
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2019:K12 Ling Zhao: En jämförelse mellan olika algebraiska lösningsmetoder - för tredje - och fjärdegradsekvationer
Handledare: Torbjörn Tambour
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)