2018:K1 Niklas Livschitz: Class Field Theory as motivated by Kronecker-Weber
Handledare: Wushi Goldring
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2018:K2 Jonatan Rune: Braid Groups and Configuration Spaces
Handledare: Alexander Berglund
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf)
2018:K5 Tomas Kilström: Area och volymberäkningar före infinitesimalkalkylen
Handledare: Christian Gottileb
Fulltext (pdf)
2018:K6 Oskar Eklund: Counting points on elliptic curves - A study of Schoof’s algorithm
Handledare: Jonas Bergström
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2018:K7 Anna Norrgård: Randvärden för Cauchy-integraler
Handledare: Annemarie Luger
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2018:K8 Victor Rocha: Ekvidekomposabla figurer och volymsbegreppet hos Euklides
Handledare: Torbjörn Tambour
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2018:K9 Jimmy Kjellström: Projektiv Geometri
Handledare: Torbjörn Tambour
Fulltext (pdf)