2008:16
Gustav Lindqvist: En ung mans portföljval: deterministisk och osäker optimering av nytta under en livstid
Handledare: Jan-Erik Björk
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:15
Karin Grankvist och Janne Åkerström: Dualitetsmetoder i stokastisk analys
Handledare: Yishao Zhou
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:14
Susanne Thon: The Mathematical Background of Artificial Neural Networks and their Application in the Medical Technology Project NIVA^B
Handledare: Andreas Völkel
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:13
Kharema Ebshesh: Linear operators in infinite dimensional vector spaces
Handledare: Andrzej Szulkin och Yishao Zhou
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:12
Kharema Ebshesh: Operator theory in finite-dimensional vector spaces
Handledare: Andrzej Szulkin och Yishao Zhou
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:11
Karin Fremling: Mathematical properties of epidemiological case-cohort designs
Handledare: Juni Palmgren och Samuli Ripatti
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:10
Magnus Johansson och Kristoffer Sahlin: Splines: A theoretical and computational study
Handledare: Hans Rullgård
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:9
Tomas Malm: En introduktion till regulariseringsteori för inversa problem
Handledare: Hans Rullgård
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:8
Roger Fredriksson: Increased Wealth through Mathematics?
Handledare: Thomas Höglund
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:7
Magnus Sörin: Algebraic properties of completely discretely stable graphs
Handledare: Jörgen Backelin
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:6
Sebastian Böö: Navier-Stokes ekvationer. Några enkla lösningar och tillämpningar inom meteorologi
Handledare: Paul Vaderlind
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:5
Elhoussaine Ifoudine: Interpolation och approximation
Handledare: Rikard Bøgvad
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:4
Myrto Barrdahl: The Heat Equation
Handledare: Andrzej Szulkin
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:3
Karin Gambe: Wavelets - an introduction
Handledare: Rikard Bøgvad
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:2
Madeleine Leander: Helly's Type Theorems
Handledare: Paul Vaderlind
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2008:1
Niklas Kaunitz: Samplingsteori - några grundläggande resultat
Handledare: Erik Svensson
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)