Här hittar du listor på examensarbeten som presenterats på Matematiska institutionen under de senaste åren. Många av examensarbetena kan laddas ner i fulltext.