Matematiska institutionen har två rapportserier för vetenskapliga rapporter som författats av våra forskare, Research Reports in Mathematics och Research Reports in Mathematical Statistics.

Artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter kan i många fall hittas via publiceringsdatabasen Diva.