Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar i matematik

Här finns en lista på doktorsavhandlingar i matematik, sorterad efter disputationsår.

Doktorsavhandlingar i matematisk statistik

Här finns en lista på doktorsavhandlingar i matematisk statistik, sorterad efter disputationsår.

information om våra bibliotek