Om oss

Om oss

Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Matematiska institutionen består för närvarande av tre avdelningar, matematik, matematisk statistik samt beräkningsmatematik. Matematik var ett av de första ämnen man undervisade i när Stockholms högskola grundades 1878 och högskolans förste professor var Gösta Mittag-Leffler, just i matematik. Sveriges första kvinnliga professor i matematik, Sonja Kovalevsky var verksam vid Stockholms högskola.

Institutionen har ett synnerligen välutrustat bibliotek som förmodligen är ett av norra Europas främsta. Man kan säga att biblioteket är för en matematiker vad laboratoriet är för en experimentalist.

Institutionen håller till i vackra hus från 1910-talet som tidigare hyste Veterinärhögskolan. Området kring Brunnsviken är inte bara naturskönt, utan också känt från både litteraturen och historien. Carl Michael Bellman nämner Brunnsviken på flera ställen i sin diktning.

 

Avdelning matematik

Vid avdelning matematik forskar vi i bland annat algebra, analys, geometri och logik. Under senare år har datorer blivit ett allt viktigare redskap i matematisk forskning och vi har nu en stark datoralgebraisk verksamhet.

Avdelning beräkningsmatematik

Vi studerar beräkningsproblem i molekylärbiologin och dynamiska stokastiska system med tillämpningar på analys av klimatförändringar. Avdelningen expanderar och vi kommer därför att bredda forskningen inom de närmsta åren.

Avdelning matematisk statistik

Matematisk statistik är den sammanfattande benämningen på det område av den tillämpade matematiken som avser att beskriva och analysera slumpmässiga förlopp.

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss