För närvarande finns inte någon skriftlig antagen arbetsmiljöplan.

För mer information kring arbetsmiljöområdet se Arbetsmiljö - Medarbetarwebben.