Styrdokument

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
  4. Om oss
  5. Styrdokument

Verksamhetsplaner

Matematiska institutionens verksamhetsplaner

Handlingsplan i händelse av Sexuella trakasserier

Vid sexuella trakasserier är det viktigaste att trakasserierna upphör, så att den drabbade kan återgå till sin normala verksamhet vid institutionen så snart som möjligt.

Jämställdhetsplan

Här under publiceras institutionens jämställdhetsplan.

Arbetsmiljöplan

Matematiska institutionens arbetsmiljöplan syftar till att kontinuerligt förbättra både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön vid institutionen. Planen omfattar också åtgärder för krishantering vid allvarliga olyckor osv.

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss