Nyheter

Nyheter

 • Kleinerdag -ämnesfortbildning i matematik för lärare i åk 7-9 2018-10-12 Välkommen till en användbar fortbildningsdag i matematik som riktar sig till dig som undervisar i åk 7-9. Under dagen hålls en matematikföreläsnig av en matematiker, sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera matematiklektion för högstadiet.
 • Kleinerdag -ämnesfortbildning i matematik för lärare i åk 7-9 2017 2018-10-05 Välkommen till en användbar fortbildningsdag i matematik som riktar sig till dig som undervisar i åk 7-9. Under dagen hålls en matematikföreläsnig av en matematiker, sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera matematiklektion för högstadiet.
 • Omregistreringar på kurser H18 2018-09-17 Vi vill ge dig som student goda förutsättningar att kunna slutföra en kurs som du påbörjat hos oss, även om du inte lyckats avklara den inom den tänkta tidsramen/terminen. Samtidigt behöver vi väga detta mot de resurser som detta tar i anspråk hos oss.
 • Bästa matematiska text 2018 är avgjord 2018-09-13 Läs mer om 2018 års tävling här.
 • Sen anmälan - vad händer nu? 2018-09-13 Detta gäller dig som gjort sen anmälan till en kurs hos oss höstterminen 2018.
 • Matteklubben HT18 - för dig som går i åk 4-9 2018-09-10 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Höstens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Sommar 2018 - Tillgänglighet Matematiska institutionen 2018-07-13 Här hittar du svar på frågor om scheman, kurslitteratur och sen anmälan inför hösten 2017. Dessutom finns kontaktuppgifter för sommarkurser.
 • Sen anmälan till kurser höstterminen 2018 2018-05-14 Sista anmälningsdag till höstterminen 2018 var den 16 april. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 13 juli.
 • Matteklubben VT18 för dig som går i åk 4-9 2018-03-21 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Vårens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Sen anmälan till kurser vårterminen 2018 2018-03-07 Sista anmälningsdag till vårterminen 2018 var den 16 oktober. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 9 januari. Kurser som startar andra halvan av terminen har öppet för sen anmälan 12-25 mars. Kurser i datalogi och beräkningsteknik kommer inte öppna igen för sen anmälan i mars.
 • Till minne av Jan Erik Roos 2018-02-15 Jan Erik Roos inledde högskolestudier 1953 vid Lunds universitet där den då 35-årige Lars Gårding kom att bli hans huvudlärare. Första mötet med ”högre matematik” inleddes i samband med Lars Hörmanders disputation 1956 där han närvarade som åhörare och efteråt fick en av Gårdings ”typiska hemläxor” då han beordrades att läsa innehållet i Hörmanders banbrytande avhandling för att sedan presentera innehållet i ett muntligt föredrag. Hur som helst omgavs Roos av en både gedigen och stimulerande matematisk miljö i Lund under sina första fem år som högskolestuderande.
 • Arbetsmarknadsdag 14 februari 2018 2018-02-01 Välkommen till matematikernas och naturvetarnas arbetsmarknadsdag.
 • Wallenberg Academy Fellow, Dan Petersen 2017-12-22
 • Starting Grants från europeiska forskningsrådet 2017-12-22
 • Seminarium 2017-05-12 "Shaved dice" inference — Two contrasting points of view of a simple situation"
 • Stockholm-Uppsala Mini-Conference for PhD-Students in Mathematics 2016-05-11 This is a mini-conference for PhD-students in mathematics from the Stockholm-Uppsala area. The conference will take place at Stockholm University on 12-13/5 - 2016 and will consist of two parallel sessions: one in Algebra, Geometry and Topology and one in Analysis. We gratefully acknowledge the support of the Stockholm Mathematical Center, SMC.
 • Utmanande matematik - En kurs i problemlösning 2014-10-14 Matematiska institutionen kommer i höst (och i fortsättningen) att erbjuda en kurs i problemlösning och spännande matematik: Utmanande matematik. Kursen riktar sig till alla som fascineras av matematiska resonemang, och som är villiga att lägga ner sin tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss