Nyheter

Nyheter

 • Omregistreringar på kurser H18 2018-07-30 Vi vill ge dig som student goda förutsättningar att kunna slutföra en kurs som du påbörjat hos oss, även om du inte lyckats avklara den inom den tänkta tidsramen/terminen. Samtidigt behöver vi väga detta mot de resurser som detta tar i anspråk hos oss.
 • Sommar 2018 - Tillgänglighet Matematiska institutionen 2018-07-13 Här hittar du svar på frågor om scheman, kurslitteratur och sen anmälan inför hösten 2017. Dessutom finns kontaktuppgifter för sommarkurser.
 • Matteklubben HT18 - för dig som går i åk 4-9 2018-07-12 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Höstens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Sen anmälan till kurser höstterminen 2018 2018-05-14 Sista anmälningsdag till höstterminen 2018 var den 16 april. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 13 juli.
 • Plugga med Sigma 2018-04-09 Sigma drar igång projektet "Plugga med Sigma". Dit kan studenter gå för att plugga tillsammans med andra, hitta gemenskap och lära av varandra.
 • KAW gästprofessor: Sergey N. Naboko - Transporter i nanostrukturer 2018-04-04 Sergey N. Naboko är för närvarande professor vid S:t Petersburg State University, Ryssland. Han kommer, tack vare anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vara gästprofessor vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Fyra framgångsrika ansökningar inom KAW:s matematikprogram 2018-04-04 14 matematiker får ta del av 2018 års anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses omfattande satsning på matematik. Fyra av dessa anslag går till Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • KAW-anslag: Alexander Berglund - Nytt sätt att jämföra geometriska objekt 2018-04-04 Docent Alexander Berglund får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till Matematiska institutionen, Stockholms universitet.
 • KAW-anslag: Gleb Nenashev - Grafer åskådliggör abstrakta former 2018-04-04 Gleb Nenashev som ska disputera i matematik vid Stockholms universitet 2018, har tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse erhållit en postdoktoral tjänst hos professor Alexander Postnikov vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
 • KAW-anslag: Jonas Bergström - Att ordna kurvor 2018-04-04 Docent Jonas Bergström får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till Matematiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Matteklubben VT18 för dig som går i åk 4-9 2018-03-21 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Vårens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Sen anmälan till kurser vårterminen 2018 2018-03-07 Sista anmälningsdag till vårterminen 2018 var den 16 oktober. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 9 januari. Kurser som startar andra halvan av terminen har öppet för sen anmälan 12-25 mars. Kurser i datalogi och beräkningsteknik kommer inte öppna igen för sen anmälan i mars.
 • Till minne av Jan Erik Roos 2018-02-15 Jan Erik Roos inledde högskolestudier 1953 vid Lunds universitet där den då 35-årige Lars Gårding kom att bli hans huvudlärare. Första mötet med ”högre matematik” inleddes i samband med Lars Hörmanders disputation 1956 där han närvarade som åhörare och efteråt fick en av Gårdings ”typiska hemläxor” då han beordrades att läsa innehållet i Hörmanders banbrytande avhandling för att sedan presentera innehållet i ett muntligt föredrag. Hur som helst omgavs Roos av en både gedigen och stimulerande matematisk miljö i Lund under sina första fem år som högskolestuderande.
 • Arbetsmarknadsdag 14 februari 2018 2018-02-01 Välkommen till matematikernas och naturvetarnas arbetsmarknadsdag.
 • Wallenberg Academy Fellow, Dan Petersen 2017-12-22
 • Starting Grants från europeiska forskningsrådet 2017-12-22
 • Kleinerdag -ämnesfortbildning i matematik för lärare i åk 7-9 2017-10-04 Välkommen till en användbar fortbildningsdag i matematik som riktar sig till dig som undervisar i åk 7-9. Under dagen hålls en matematikföreläsnig av en matematiker, sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera matematiklektion för högstadiet.
 • Seminarium 2017-05-12 "Shaved dice" inference — Two contrasting points of view of a simple situation"
 • Stockholm-Uppsala Mini-Conference for PhD-Students in Mathematics 2016-05-11 This is a mini-conference for PhD-students in mathematics from the Stockholm-Uppsala area. The conference will take place at Stockholm University on 12-13/5 - 2016 and will consist of two parallel sessions: one in Algebra, Geometry and Topology and one in Analysis. We gratefully acknowledge the support of the Stockholm Mathematical Center, SMC.
 • Studentrådet söker engagerade studenter 2015-02-25 Genom att engagera dig hos oss ser du till att göra tillvaron för oss studenter bättre, du får praktisk erfarenhet i projektledning, du får ett nätverk bestående av studenter på både grund och avancerad nivå. Det gör att vi kan utbyta erfarenheter med varandra och få ett värdefullt kontaktnät inför framtiden. Dessutom finns möjligheten att få arvoderade påverkansuppdrag genom att sitta som representant i olika beredande och beslutande organ på naturvetenskapliga fakulteten. Icke att förglömma, det är roligt också.
 • Utmanande matematik - En kurs i problemlösning 2014-10-14 Matematiska institutionen kommer i höst (och i fortsättningen) att erbjuda en kurs i problemlösning och spännande matematik: Utmanande matematik. Kursen riktar sig till alla som fascineras av matematiska resonemang, och som är villiga att lägga ner sin tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss