Nyheter

Nyheter

 • Matematik III – Analysens grunder går som sommarkurs 2018 2018-03-16
 • Doktorand i matematisk statistik 2018-03-07 Matematiska institutionen söker nya doktorander i matematik. Sista ansökningsdag 2018-04-24.
 • Sen anmälan till kurser vårterminen 2018 2018-03-07 Sista anmälningsdag till vårterminen 2018 var den 16 oktober. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 9 januari. Kurser som startar andra halvan av terminen har öppet för sen anmälan 12-25 mars. Kurser i datalogi och beräkningsteknik kommer inte öppna igen för sen anmälan i mars.
 • Matematiska institutionen välkomnar Erik Lindgren 2018-03-06
 • Biträdande lektor i datalogi med inriktning mot programlogik 2018-03-01 Sista ansökningsdag 2018-04-03.
 • Biträdande lektor i beräkningsteknik med tillämpningar inom klimatvetenskap 2018-03-01 Sista ansökningsdag 2018-04-03.
 • Doktorander i matematik (3) 2018-02-27 Matematiska institutionen söker nya doktorander i matematik. Sista ansökningsdag 2018-04-23
 • Till minne av Jan Erik Roos 2018-02-15 Jan Erik Roos inledde högskolestudier 1953 vid Lunds universitet där den då 35-årige Lars Gårding kom att bli hans huvudlärare. Första mötet med ”högre matematik” inleddes i samband med Lars Hörmanders disputation 1956 där han närvarade som åhörare och efteråt fick en av Gårdings ”typiska hemläxor” då han beordrades att läsa innehållet i Hörmanders banbrytande avhandling för att sedan presentera innehållet i ett muntligt föredrag. Hur som helst omgavs Roos av en både gedigen och stimulerande matematisk miljö i Lund under sina första fem år som högskolestuderande.
 • Arbetsmarknadsdag 14 februari 2018 2018-02-01 Välkommen till matematikernas och naturvetarnas arbetsmarknadsdag.
 • Postdoktor i matematisk logik 2018-01-29 Sista ansökningsdag: 2018-04-03.
 • Matteklubben VT18 för dig som går i åk 7-9 2018-01-19 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Vårens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Wallenberg Academy Fellow, Dan Petersen 2017-12-22
 • Starting Grants från europeiska forskningsrådet 2017-12-22
 • Matematiska institutionen välkomnar Dan Petersen 2017-12-22
 • Omregistreringar på kurser V18 2017-12-20 Vi vill ge dig som student goda förutsättningar att kunna slutföra en kurs som du påbörjat hos oss, även om du inte lyckats avklara den inom den tänkta tidsramen/terminen. Samtidigt behöver vi väga detta mot de resurser som detta tar i anspråk hos oss.
 • Kleinerdag -ämnesfortbildning i matematik för lärare i åk 7-9 2017-10-04 Välkommen till en användbar fortbildningsdag i matematik som riktar sig till dig som undervisar i åk 7-9. Under dagen hålls en matematikföreläsnig av en matematiker, sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera matematiklektion för högstadiet.
 • Matteklubben HT17 - för dig som går i åk 4-9 2017-09-25 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Höstens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Sen anmälan till kurser höstterminen 2017 2017-06-12 Sista anmälningsdag till höstterminen 2017 var den 18 april. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 14 augusti under förmiddagen.
 • Seminarium 2017-05-12 "Shaved dice" inference — Two contrasting points of view of a simple situation"
 • Stockholm-Uppsala Mini-Conference for PhD-Students in Mathematics 2016-05-11 This is a mini-conference for PhD-students in mathematics from the Stockholm-Uppsala area. The conference will take place at Stockholm University on 12-13/5 - 2016 and will consist of two parallel sessions: one in Algebra, Geometry and Topology and one in Analysis. We gratefully acknowledge the support of the Stockholm Mathematical Center, SMC.
 • Studentrådet söker engagerade studenter 2015-02-25 Genom att engagera dig hos oss ser du till att göra tillvaron för oss studenter bättre, du får praktisk erfarenhet i projektledning, du får ett nätverk bestående av studenter på både grund och avancerad nivå. Det gör att vi kan utbyta erfarenheter med varandra och få ett värdefullt kontaktnät inför framtiden. Dessutom finns möjligheten att få arvoderade påverkansuppdrag genom att sitta som representant i olika beredande och beslutande organ på naturvetenskapliga fakulteten. Icke att förglömma, det är roligt också.
 • Utmanande matematik - En kurs i problemlösning 2014-10-14 Matematiska institutionen kommer i höst (och i fortsättningen) att erbjuda en kurs i problemlösning och spännande matematik: Utmanande matematik. Kursen riktar sig till alla som fascineras av matematiska resonemang, och som är villiga att lägga ner sin tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.
 • Plugga med Sigma 2014-09-15 Sigma drar igång projektet "Plugga med Sigma". Dit kan studenter gå för att plugga tillsammans med andra, hitta gemenskap och lära av varandra.

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss