Nyheter

Nyheter

 • Sen anmälan till kurser vårterminen 2019 2018-12-19 Sista anmälningsdag till vårterminen 2019 var den 15 oktober. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 14 december.
 • Omregistreringar på kurser V19 2018-12-10 Vi vill ge dig som student goda förutsättningar att kunna slutföra en kurs som du påbörjat hos oss, även om du inte lyckats avklara den inom den tänkta tidsramen/terminen. Samtidigt behöver vi väga detta mot de resurser som detta tar i anspråk hos oss.
 • Bästa matematiska text 2018 är avgjord 2018-09-13 Läs mer om 2018 års tävling här.
 • Sen anmälan - vad händer nu? 2018-09-13 Detta gäller dig som gjort sen anmälan till en kurs hos oss höstterminen 2018.
 • Matteklubben HT18 - för dig som går i åk 4-9 2018-09-10 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Höstens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Sommar 2018 - Tillgänglighet Matematiska institutionen 2018-07-13 Här hittar du svar på frågor om scheman, kurslitteratur och sen anmälan inför hösten 2017. Dessutom finns kontaktuppgifter för sommarkurser.
 • Sen anmälan till kurser höstterminen 2018 2018-05-14 Sista anmälningsdag till höstterminen 2018 var den 16 april. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 13 juli.
 • Matteklubben VT18 för dig som går i åk 4-9 2018-03-21 Tycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? Kom med i vår Matteklubb efter skolan! Vårens Matteklubb finns för mellanstadiet och högstadiet.
 • Sen anmälan till kurser vårterminen 2018 2018-03-07 Sista anmälningsdag till vårterminen 2018 var den 16 oktober. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 9 januari. Kurser som startar andra halvan av terminen har öppet för sen anmälan 12-25 mars. Kurser i datalogi och beräkningsteknik kommer inte öppna igen för sen anmälan i mars.
 • Till minne av Jan Erik Roos 2018-02-15 Jan Erik Roos inledde högskolestudier 1953 vid Lunds universitet där den då 35-årige Lars Gårding kom att bli hans huvudlärare. Första mötet med ”högre matematik” inleddes i samband med Lars Hörmanders disputation 1956 där han närvarade som åhörare och efteråt fick en av Gårdings ”typiska hemläxor” då han beordrades att läsa innehållet i Hörmanders banbrytande avhandling för att sedan presentera innehållet i ett muntligt föredrag. Hur som helst omgavs Roos av en både gedigen och stimulerande matematisk miljö i Lund under sina första fem år som högskolestuderande.
 • Arbetsmarknadsdag 14 februari 2018 2018-02-01 Välkommen till matematikernas och naturvetarnas arbetsmarknadsdag.

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss