Wushi är medlem av forskargruppen i Algebra och Geometri och är verksam inom Langlands-programmet. Han undersöker för närvarande följande fråga: vilka geometriska objekt genereras av grupper?