Dan Petersen får anslag genom programmet Wallenberg Academy Fellow som inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Dan kommer att forska om De abstrakta rummens geometri.