Tom Britton
Tom Britton

Tom Britton får anslag för sitt projekt "Stokastisk modellering av smittoutbrott-post COVID-19".

 

 

 

 

Maria Deijfen erhåller stöd för projektet "Konkurrerande tillväxt på grafer och lattice".

Maria Deijfen
Maria Deijfen

 

 

 

 

Wushi Goldring
Wushi Goldring

Wushi Goldrings projekt "Bortom Wiles bevis av Fermats stora sats" får stöd från VR.

 

 

 

Pavel Kurasov har beviljats anslag för projektet "Kvasikristaller: rigiditet och nästan periodiska funktioner".

Pavel Kurasov
Pavel Kurasov

 

 

 

Filip Lindskog
Filip Lindskog

 

Filip Lindskog får anslag för sitt projekt "Dynamisk värdering av stokastiska kassaflöden".