Cramérsällskapet skriver: Sebastian Rosengren, Stockholms universitet, utses till 2020 års Cramérpristagare för sin avhandling "Random graph and growth models". I avhandlingen ger Sebastian prov på eleganta lösningar för olika problem inom diskret sannolikhetsteori. Arbetena visar på stor självständighet och i den sista artikeln byter Sebastian inriktning mot maskininlärning och kopplar detta på ett elegant sätt till perkolationsproblem.