Harald Cramérs sonson Johan Cramér har skänkt Matematiska institutionen ett porträtt av Harald Cramér, 1893-1985, vars betydelse för institutionens utveckling under förra seklet är vida känd. Harald Cramér var talteoretiker, aktuarie, professor i försäkringsmatematik och matematisk statistik, rektor för Stockholms universitet och även universitetskansler. Matematiska institutionen är mycket tacksam för porträttet som passande kommer hänga i Cramérrummet.

Johan Cramér, Joanna Tyrcha och Rolf Sundberg med porträtt av Harald Cramér