Läs först igenom informationen här nedan noggrant och fyll sen i ansökningsformuläret. Om du ansöker om omregistrering på flera kurser, så skicka då en ansökan per kurs.
Vår målsättning är att kunna ge dig besked så snart som möjligt. Obs: Även om vi inte kan garantera att du beviljas omregistrering så bör du börja studera redan nu i praktiken och inte vänta till du fått besked!

Notera att informationen på denna sida endast gäller om-registring på en kurs som som du redan varit (ny-)registrerad på en tidigare termin. Har du inte varit registrerad på den aktuella kursen tidigare så gör du först en ansökan till kursen via antagning.se och sen när du väl har blivit antagen så gör du då i regel själv en (web-)registrering via minastudier.su.se.

Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via minastudier.su.se. Om det var länge sen du var registrerad på en kurs du önskar omregistreras på så kolla ifall den kan ha bytt namn eller kurskod sen dess. Det är viktigt att du registreras på en aktuell kurskod för att du ska kunna anmäla dig till tentan sen. Du hittar aktuella kurskoder via www.math.su.se/utbildning/kurser/kursutbud-och-scheman. Om din tidigare registrering var på en gammal kurskod så kan du inte omregistreras på den nya, utan då ska du söka den nya versionen av kursen via antagning.se.

När behövs omregistrering?

Om man ska delta i undervisning eller examination så behöver man vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle.

Omregistrering inför tentor

För att anmäla sig till en tenta krävs registrering på aktuellt kurstillfälle. Om du inte har en aktuell kursregistrering kan du alltså inte ens se tentaanmälan, så om du vill tentera en kurs måste du först kontakta oss och be om omregistrering.

Om du vill skriva någon tenta som hör till höstterminen 2018 och behöver omregistrering på höstens kurstillfälle, kontakta matematik-i@math.su.se (för Matematik I) eller studentexpedition@math.su.se (för övriga kurser).

Vad krävs för att beviljas omregistrering?

  • Först och främst krävs att vi har möjlighet att ta hand om extra studenter på den aktuella kursen. Detta kan variera från gång till gång.
  • För det andra krävs att vi har god anledning att tro att du som student har för avsikt att fullfölja kursen och att lägga den tid och energi på den som krävs för att du ska kunna uppnå detta. För att bedöma detta så tittar vi på faktorer som ifall du har tidigare omregistreringar på den aktuella kursen och i så fall i vilken omfattning samt din aktivitet och prestation vid din senaste registrering på den aktuella kursen. Har du exempelvis inte gjort några försök att avklara examinationsmoment vid din senaste registrering på den aktuella kursen så är det inte heller troligt att vi beviljar en omregistrering för dig på denna, såvida inte särskilda omständigheter finns.

Vad gäller om man beviljats en omregistrering?

Som omregistrerad på en kurs gäller följande såvida inget annat meddelats. Finns särskilda skäl/omständigheter i ditt fall så diskutera förutsättningarna med studievägledare/studierektor/kurskoordinator/kursansvarig.

  • Många föreläsningssalar väntas bli fullsatta i början av terminen. I praktiken brukar en del avhopp ske speciellt under de två första veckorna in på en kurs, men som omregistrerad behöver du ge företräde till de nyantagna studenterna på kursen när det gäller sittplatser så länge föreläsningssalen är fullsatt. Av denna anledning får du som omregistrerad student vänta med att gå på föreläsningarna till dess att kursens tredje vecka påbörjas.

Ansökan om omregistrering för kursen Matematik I (MM2001):

Fyll i DETTA FORMULÄR.

Tillägg 4/2: Formuläret är nu stängt. Kontakta matematik-i@math.su.se för att söka omregistrering.

Ansökan om omregistrering för alla övriga kurser:

Fyll i DETTA FORMULÄR.

Tillägg 4/2: Formuläret är nu stängt. Kontakta studentexpedition@math.su.se för att söka omregistrering.

Handläggningstid och återkoppling

Det kan ta lite tid att handlägga ansökningar, särskilt under julledigheten. Runt kursstart går vi igenom inkomna ansökningar minst veckovis, men vi ger i regel ingen återkoppling utan du som student behöver logga in på minastudier.su.se för att se om du har blivit omregistrerad på den aktuella kursen. Vi börjar att hantera ansökningarna under vecka 3 2019. Om du varken har blivit omregistrerad eller fått återkoppling om varför under vecka 4 (eller inom en vecka, om du ansöker senare), så kan du för mer information kontakta matematik-i@math.su.se om det gäller kursen Matematik I eller studentexpedition@math.su.se om det gäller någon annan kurs.