Läs först igenom informationen här nedan noggrant och fyll sen i ansökningsformuläret.

Vår målsättning är att kunna ge dig besked så snart som möjligt. Obs: Även om vi inte kan garantera att du beviljas omregistrering så bör du börja studera redan nu i praktiken och inte vänta till du fått besked!

När ska jag omregistrera mig?

Om du ska delta i undervisning eller examination så behöver du vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle. Registrering på aktuell termin krävs också för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

När kan jag inte omregistrera mig?

Om du aldrig varit registrerad på en kurs kan du inte omregistreras på den. Detta gäller även om du varit antagen på kursen tidigare men aldrig blev registrerad på den. Om du vill läsa en kurs du inte tidigare varit registrerad på så gör du först en ansökan till kursen via antagning.se och sen när du väl har blivit antagen så gör du då i regel själv en (web-)registrering via student.ladok.se.

Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via student.ladok.se. Om det var länge sen du var registrerad på en kurs du önskar omregistreras på så kolla ifall den kan ha bytt namn eller kurskod sen dess. Du hittar aktuella kurskoder via Kurser på grund- och avancerad nivå. Om din tidigare registrering var på en gammal kurskod så kan du inte omregistreras på den nya, utan då ska du söka den nya versionen av kursen via antagning.se.

Omregistrering inför tentor

För att anmäla sig till en tenta krävs registrering på aktuellt kurstillfälle. Om du inte har en aktuell kursregistrering kan du alltså inte ens se tentaanmälan, så om du vill tentera en kurs måste du först kontakta oss och be om omregistrering.

Om du vill skriva någon tenta som hör till vårterminen 2019 och behöver omregistrering på vårens kurstillfälle, kontakta matematik-i@math.su.se (för Matematik I) eller studentexpedition@math.su.se (för övriga kurser). Tentorna i slutet av augusti hör i regel till vårterminen.

Vad krävs för att beviljas omregistrering?

  • Först och främst krävs att vi har möjlighet att ta hand om extra studenter på den aktuella kursen. Detta kan variera från gång till gång.
  • För det andra krävs att vi har god anledning att tro att du som student har för avsikt att fullfölja kursen och att lägga den tid och energi på den som krävs för att du ska kunna uppnå detta. För att bedöma detta så tittar vi på faktorer som ifall du har tidigare omregistreringar på den aktuella kursen och i så fall i vilken omfattning samt din aktivitet och prestation vid din senaste registrering på den aktuella kursen. Har du exempelvis inte gjort några försök att avklara examinationsmoment vid din senaste registrering på den aktuella kursen så är det inte heller troligt att vi beviljar en omregistrering för dig på denna, såvida inte särskilda omständigheter finns.

Vad gäller om man beviljats en omregistrering?

Som omregistrerad på en kurs gäller följande såvida inget annat meddelats. Finns särskilda skäl/omständigheter i ditt fall så diskutera förutsättningarna med studievägledare/studierektor/kurskoordinator/kursansvarig.

  • Många föreläsningssalar väntas bli fullsatta i början av terminen. I praktiken brukar en del avhopp ske speciellt under de två första veckorna in på en kurs, men som omregistrerad behöver du ge företräde till de nyantagna studenterna på kursen när det gäller sittplatser så länge föreläsningssalen är fullsatt. Av denna anledning får du som omregistrerad student vänta med att gå på föreläsningarna till dess att kursens tredje vecka påbörjas.

Ansökan om omregistrering för kursen Matematik I (MM2001):

Fyll i DETTA FORMULÄR.

Formuläret öppnar 1 augusti. Kontakta matematik-i@math.su.se om du behöver omregistrering på VT19 för att kunna anmäla dig till någon av vårterminens tentor. Observera att omtentorna i augusti hör till vårterminen.

Ansökan om omregistrering för alla övriga kurser:

Fyll i DETTA FORMULÄR.

Observera att om du vill söka omregistrering på flera kurser ska du skicka en ansökan per kurs.

Formuläret öppnar 1 augusti. Kontakta studentexpedition@math.su.se om du behöver omregistrering på VT19 för att kunna anmäla dig till någon av vårterminens tentor. Observera att omtentorna i augusti hör till vårterminen.

Handläggningstid och återkoppling

På grund av omtentor i augusti kommer vi huvudsakligen att hantera omregistreringsansökningar i slutet av augusti eller början av september. Runt kursstart går vi igenom inkomna ansökningar minst veckovis, men vi ger i regel ingen återkoppling utan du som student behöver logga in på student.ladok.se för att se om du har blivit omregistrerad på den aktuella kursen.